Đấu thầu dự án điện gió ngoài khơi Thor tại Đan Mạch

Rút thăm để lựa chọn bên trúng thầu dự án OSW 1GW tại Đan Mạch

Vào ngày 1/12/2021, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã tổ chức “rút thăm may mắn” để lựa chọn bên trúng thầu xây dựng dự án điện gió ngoài khơi Thor quy mô từ 800 -1000 MW. Việc rút thăm được thực hiện theo quy định trong hồ sơ mời thầu khi có nhiều bên tham gia đấu thầu đã bỏ giá ở mức thấp nhất là 0,01 krone Đan Mạch/kWh (khoảng 0.15 UScent/kWh) cho công suất lắp đặt khả thi ở mức cao nhất (1000 MW).


Thor Wind Farm I/S (sở hữu bởi RWE AG, RWE Renewables GmbH, và RWE Renewables Management UK Limited) là bên đã trúng gói thầu này sau cuộc rút thăm được tổ chức dưới sự giám sát của một bên kiểm toán độc lập và cố vấn pháp lý nhà nước của Đan Mạch. Tất cả các bên tham gia đấu thầu đều tham gia để đảm bảo sự minh bạch trong quá trình rút thăm.
Dự án sẽ chạy hoàn toàn dựa trên các điều khoản thương mại mà không có hỗ trợ tài chính từ chính phủ trong suốt vòng đời 30 năm của mình. Theo DEA, Thor sẽ là trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới được xây dựng không chỉ không cần đến hỗ trợ chính phủ mà còn nộp thêm vào ngân sách. Ngoài ra, một điểm mới trong vòng đấu thầu cho dự án Thor là việc đấu nối trang trại điện gió này vào lưới truyền tải (trạm biến áp ngoài khơi, trạm biến áp trên bờ và đường dây đấu nối và lưới truyền tải) được bao gồm trong giá đấu thầu. Với điểm này, việc có được giá trúng thầu thấp nhất từ trước đến nay lại càng trở nên ấn tượng.


Vị trí dự án Thor nằm cách bờ biển Thorsminde một khoảng tối thiểu là 22 km (Nguồn: Cơ quan Năng lượng Đan Mạch)

Theo kế hoạch dự kiến trong hồ sơ thầu, dự án sẽ được đấu nối toàn bộ vào lưới điện chậm nhất vào cuối năm 2027. Thor là dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Đan Mạch tính đến thời điểm hiện tại, ước tính tổng mức đầu tư vào khoảng 15,5 tỷ krone (~2,31 tỷ USD). Dự án Thor sẽ trả cho nhà nước 2,8 tỷ krone Đan Mạch (~420 triệu USD) chi phí nghiên cứu tiền khả thi dự án trong vài năm đầu sau khi vận hành (2025 – 2028).
Đọc thêm về dự án Điện gió ngoài khơi Thor và các hồ sơ thầu liên quan (bao gồm đánh giá môi trường, tham vấn cộng động, và các báo cáo khác) tại trang web của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tại đây.
Tài liệu tham khảo:
Danish Energy Agency. 2021. Thor Wind Farm I/S to build Thor Offshore Wind Farm following a historically low bid price. Press release. https://ens.dk/en/press/thor-wind-farm-build-thor-offshore-wind-farm-following-historically-low-bid-price
Danish Energy Agency. 2019. Tender for 800-1000 MW Thor offshore wind farm, Denmark. Factsheet. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/brief_tender_for_thor_offshore_wind_farm_30march2019.pdf
Adrijana Buljan. 2021. RWE Wins Danish ‘Luck of the Draw’ Offshore Wind Tender. https://www.offshorewind.biz/2021/12/01/rwe-wins-danish-luck-of-the-draw-offshore-wind-tender/