Hội thảo Tham vấn Dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP tại Việt Nam

Ngày 11 tháng 8, tại Hội thảo tham vấn về Dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện JETP tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan cùng với ý kiến tham vấn của các thành viên IPG, ban thư ký JETP xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố JETP (RMP). Sự kiện đã thu hút các đại sứ, đại diện của IPG, GFANZ và hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, học viện, tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông.

RMP là cột mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện JETP tại Việt Nam. Ban soạn thảo đã xin ý kiến đóng góp của các bên liên quan để xây dựng một kế hoạch tổng thể và khả thi để thực hiện trong vòng 3-5 năm tới.

Các ý kiến về dự thảo RMP tập trung vào một số điểm chính như sau:
· Cấu trúc và nội dung đảm bảo RMP phù hợp với nội dung của Tuyên bố JETP;
· Xây dựng lộ trình và triển khai các chương trình, dự án để đạt được mục tiêu chuyển dịch năng lượng công bằng, phù hợp với nền kinh tế các-bon thấp và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
· Tiêu chí lựa chọn các dự án và hoạt động chuyển dịch năng lượng để đưa vào RMP;
· Huy động tài chính cho JETP;
· Các chính sách để tăng cường đầu tư vào chuyển dịch năng lượng;
· Triển khai và quản lý JETP;
· Đề xuất các dự án đưa vào JETP RMP.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các dự án này cần phù hợp với các tiêu chí giúp Việt Nam thực hiện PDP8 và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và các đối tác. Các dự án cần đảm bảo tính khả thi về công nghệ và nguồn lực để triển khai và có khả năng đáp ứng kịp thời. Việt Nam sẽ ưu tiên các dự án có tính đột phá, tác động lan tỏa để thúc đẩy lộ trình chuyển dịch năng lượng.