IPPC công bố báo cáo “Biến đổi khí hậu 2022: Giảm thiểu biến đổi khí hậu”

IPPC công bố báo cáo “Biến đổi khí hậu 2022: Giảm thiểu biến đổi khí hậu”

Ngày 04/04/2022, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) công bố phần 3 về Giảm thiểu biến đổi khí hậu, cũng là phần cuối của Báo cáo Chu kỳ đánh giá thứ sáu (AR6). Sau phần 1 về cơ sở khoa học khí hậu (công bố ngày 9/8/2021) và phần 2 về Tác động, Thích ứng và Mức độ Tổn thương (công bố ngày 28/2/2022), phần 3 tập trung vào đánh giá các khía cạnh khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và xã hội của giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Với báo cáo này, 278 tác giả thuộc Nhóm công tác III của IPPC đã cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một cái nhìn rõ ràng  về thực trạng biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của các cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu trên thế giới. Các tác giả nhấn mạnh chúng ta có lựa chọn trong tất cả các nhóm ngành để giảm thiểu một nửa lượng phát thải vào năm 2030. Các hành động khí hậu trong những năm tới là đặc biệt quan trọng để đạt được mục tiêu hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1.5 °C. Báo cáo cũng chỉ ra cần thu hẹp khoảng trống trong đầu tư vào bảo vệ khí hậu.

Quý vị có thể đọc báo cáo (Bản Tiếng Anh) theo đường dẫn bên dưới:

  1. Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách
  2. Tóm tắt kỹ thuật 
  3. Báo cáo đầy đủ