Mời viết bài tham gia phiên đặc biệt về Kinh tế và Tài chính Năng lượng xanh tại hội thảo quốc tế VEAM 2023

Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam (VEAM) là sự kiện học thuật hàng đầu về kinh tế học tại Việt Nam. Được tổ chức từ năm 2008, VEAM thu hút các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu xã hội trên thế giới cùng thảo luận về các nghiên cứu, kết quả, chương trình khoa học theo chủ đề từng năm. Tại Hội nghị lần thứ 14 diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 7 năm nay tại Đà Nẵng, Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) sẽ tổ chức một phiên đặc biệt về Kinh tế và Tài chính Năng lượng xanh.

VIETSE kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia viết bài tham gia phiên đặc biệt này. Bài viết là các nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm hay nghiên cứu tình huống về mọi khía cạnh của kinh tế học và tài chính năng lượng, đề tài có thể đề cập tới (nhưng không giới hạn ở) cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay và thương mại quốc tế, tài chính xanh, chính sách cho ngành điện, chính sách năng lượng nói chung, các công cụ như thị trường carbon và các công cụ khác, lộ trình trung hòa sâu carbon, an ninh năng lượng và các chủ đề khác liên quan…

Hạn cuối để nộp bài viết là ngày 9 tháng 7 năm 2023.

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ theo địa chỉ email: veam@depocen.org