Ngành thép toàn cầu đạt net-zero vào 2040 là khả thi về mặt kỹ thuật

Trong báo cáo mới ra của think tank Agora và Viện nghiên cứu Wupertal (Đức), ngành thép toàn cầu có thể đẩy nhanh lộ trình chuyển dịch và khả thi để đạt Net-Zero vào 2040.

Theo đó, các yếu tố quan trọng để chuyển dịch nhanh hơn cho ngành thép gồm: triển khai công nghệ luyện gang trực tiếp, tạo ra thương mại xanh quốc tế cho sắt thép, loại bỏ than trong sản xuất thép và trên hết là mở rộng hợp tác quốc tế giữa các chính phủ, các thị trường, và tạo khung pháp lý hỗ trợ.

Nghiên cứu đưa ra hai kịch bản để ngành thép đáp ứng mục tiêu hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu trong mức 1,5°C theo lộ trình công nghệ. Kịch bản 1 là áp dụng công nghệ luyện thép sạch ở quy mô lớn, kịch bản 2 tập trung vào công nghệ luyện gang trực tiếp sau năm 2030. Thực hiện 2 kịch bản không chỉ giúp giảm phát thải CO2 trực tiếp từ ngành thép mà còn giảm không ít phát thải gián tiếp (methane) từ các mỏ khai thác than phục vụ luyện kim.

Cả 2 kịch bản đều khả thi về mặt kỹ thuật nếu các chính phủ và chính ngành thép hành động rốt ráo. Muốn thế, các bên cần gỡ bỏ những điểm nghẽn như năng lực xây dựng kỹ thuật, thúc đẩy các công nghệ và hạ tầng quan trọng, và thực thi khung pháp lý theo mục tiêu đặt ra.

Báo cáo cũng cho rằng động lực thúc đẩy chính để ngành thép trung hòa carbon là nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, tăng mạnh tỷ lệ thép sản xuất từ phế liệu; cũng như bắt đầu các dự án luyện thép bằng hydrogen. Hơn nữa, với công nghệ năng lượng sinh học kết hợp với thu hồi và lưu trữ carbon (BECCS), ngành thép có thể giảm xuống mức âm 200 triệu tấn khí thải mỗi năm vào năm 2050.

Theo báo cáo, các chính phủ có thể hỗ trợ và khuyến khích các quy trình sản xuất thân thiện với khí hậu thông qua các công cụ tài chính như hợp đồng carbon, tài trợ cho các dự án sáng tạo, định giá carbon và các biện pháp thích hợp đo lường rò rỉ carbon. Cuối cùng, định nghĩa rõ thép xanh, đặt ra các giới hạn về lượng carbon được phép tiêu thụ và áp dụng các hoạt động mua sắm công xanh… cũng là những biện pháp thúc đẩy các sản phẩm thân thiện với khí hậu.

Sau báo cáo tóm tắt này, trong thời gian tới, Agora sẽ đưa ra các phân tích chi tiết hơn về công nghệ carbon thấp, lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050, vai trò của thương mại xanh quốc tế cho sắt, thép và tiềm năng phát thải âm của ngành thép.

**********

Nguồn: https://www.agora-energiewende.de/en/publications/15-insights-on-the-global-steel-transformation-1/