Tập đoàn Năng lượng mặt trời Ấn Độ (SECI) đã công bố công ty thắng thầu 400 MW năng lượng tái tạo với cơ chế round-the-clock (RTC) với giá điện là 2,90 Rupee (~ 0,038 US$)/kWh

ReNew Power là công ty đưa ra giá thắng thầu cho toàn bộ công suất đấu thầu 400 MW với mức giá niêm yết là 2,90 Rupee (~ 0,038 US$)/kWh. Một quan chức của SECI đã xác nhận kết luận về cuộc đấu giá với Mercom.

SECI thiết lập giá mỗi năm tăng 3% so với mức giá được trích dẫn trong 15 hợp đồng, theo thỏa thuận mua bán điện (PPA). Vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, SECI đã sửa đổi các điều khoản đấu thầu để thay đổi mức giá hàng năm lên 3% từ mức 4% trước đó.
Mức giá sẽ nằm trong khoảng từ 3,55 Rupee (~ 0,47 US$)/kWh đến 3,60 Rupee (~ 0,48 US$)/kWh tùy thuộc vào công suất được tạo ra từ dự án, việc sử dụng công suất và các yếu tố khác.
Ngày vận hành dự kiến cho toàn bộ công suất của dự án sẽ là 24 tháng kể từ ngày PPA có hiệu lực, theo SECI.
Trước đó, Mercom đã báo cáo rằng hồ sơ dự thầu đã được đăng ký vượt 550 MW, SECI nhận được hồ sơ thầu 950 MW. Cuộc đấu thầu đã nhận được giá chào 400 MW từ Greenko, 400 MW từ ReNew Power, 100 MW từ HES Infra và 50 MW từ Ayana.
Tháng 10 năm ngoái, SECI đã mở thầu mua 400 MW năng lượng tái tạo theo cơ chế 24h/day. Điện được mua thông qua các dự án này sẽ cung cấp cho Tập đoàn Điện lực thành phố New Delhi (NDMC) và Dadra và Nagar Haveli.

Theo cơ chế này, các dự án năng lượng mặt trời, gió và dự án kết hợp giữa hai nguồn hoàn toàn có thể phát triển. Ngoài ra, phát triển năng lượng tái tạo có thể được tăng cường hơn nữa với các hệ thống lưu trữ cần thiết theo yêu cầu của nhà đầu tư nhằm đáp ứng các tiêu chí cung cấp điện trong giờ cao điểm. Nhà thầu cũng sẽ linh hoạt lựa chọn loại hệ thống lưu trữ sẽ được lắp đặt như lưu trữ điện bằng pin, lưu trữ bằng hệ thống bơm, hệ thống cơ khí và hóa học.
Trong vòng đấu thầu, một nhà thầu có thể chào giá công suất tối thiểu là 50 MW và công suất tối đa là 400 MW.
Mercom đã từng công bố rằng Bộ Năng lượng mới và tái tạo (MNRE) đã dự thảo kế hoạch cung cấp năng lượng 24/7 từ các dự án tái tạo (năng lượng mặt trời, gió và thủy điện), và sẽ được bổ sung bằng các dự án nhiệt. Hệ thống này được cho là giúp giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất khi phát triển điện tái tạo là tính không liên tục.


Nguồn: https://mercomindia.com/renew-power-seci-round-clock-renewable-tender/?fbclid=IwAR1EoX3q0F-9Xw37PoZYDeabnSdjbt3IlOIKVvDawqbBOks0pFb7SLmfAu8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *