Thành lập “Nhóm Thị trưởng toàn cầu nhằm ứng phó tác động đại dịch COVID-19”

Các thị trưởng C40 đã công bố hợp nhất lực lượng thị trưởng toàn cầu đặc nhiệm nhằm thực thi các giải pháp tái thiết các thành phố và các nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 bằng các giải pháp cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm sự bất bình đẳng và giải quyết khủng hoảng khí hậu. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến nhiều thành phố trên thế giới. COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, mà còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, những tác động của đại dịch này đã được dự đoán sẽ tiếp tục tác động trong nhiều năm tới.

Chiến lược chung của Lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ phục hồi các thành phố của chúng tôi và cư dân của họ từ COVID-19 sẽ được chi phối bởi các nguyên tắc sau:

1. Sự phục hồi không nên trở lại với doanh nghiệp như thường lệ – bởi vì đó là một thế giới đang đi đúng hướng từ 3 ° C hoặc trở nên nóng hơn;

2. Việc phục hồi, trên hết, phải được hướng dẫn bởi sự tuân thủ về sức khỏe cộng đồng và chuyên môn khoa học, để đảm bảo an toàn cho những người sống ở thành phố của chúng ta;

3. Dịch vụ công cộng xuất sắc, đầu tư công và tăng khả năng phục hồi cộng đồng sẽ tạo thành cơ sở hiệu quả nhất cho sự phục hồi;

4. Việc phục hồi phải giải quyết các vấn đề về vốn chủ sở hữu do tác động của khủng hoảng – ví dụ, những người lao động cần thiết phải được tôn vinh và bồi thường cho phù hợp và chính sách phải hỗ trợ người dân sống trong các khu định cư không chính thức;

5. Việc phục hồi phải có khả năng cải thiện các thành phố và cộng đồng. Do đó, đầu tư là cần thiết để chống lại các mối đe dọa trong tương lai – bao gồm khủng hoảng khí hậu – và để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các rủi ro khí hậu và sức khỏe;

6. Các hành động khí hậu có thể giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế và tăng cường công bằng xã hội, thông qua việc sử dụng các công nghệ mới và tạo ra các ngành công nghiệp mới, việc làm mới. Những điều này sẽ mang lại lợi ích rộng hơn cho cư dân, công nhân, sinh viên, doanh nghiệp và du khách của chúng tôi;

7. Chúng tôi cam kết thực hiện mọi thứ trong khả năng và sức mạnh của chính quyền thành phố để đảm bảo rằng sự phục hồi từ COVID-19 là lành mạnh, công bằng và bền vững;

8. Chúng tôi cam kết sử dụng tiếng nói tập thể và hành động cá nhân để đảm bảo rằng chính phủ quốc gia hỗ trợ cả thành phố và các khoản đầu tư cần thiết ở thành phố, để mang lại sự phục hồi kinh tế lành mạnh, công bằng và bền vững;

9. Chúng tôi cam kết sử dụng tiếng nói tập thể và hành động cá nhân để đảm bảo rằng các tổ chức quốc tế và khu vực đầu tư trực tiếp vào các thành phố để hỗ trợ phục hồi lành mạnh, công bằng và bền vững.
————————————————————–
Nguồn:
https://www.c40.org/other/covid-task-force