Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên think-tank VIETSE

Kính gửi các thành viên VIETSE, các đối tác, và tất cả các bạn,

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thành viên think-tank VIETSE, tôi xin được cập nhật tình hình của tổ chức tới các bạn.

Đã 20 ngày kể từ khi bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành của VIETSE, bị tạm giữ khiến mọi hoạt động của tổ chức phải tạm dừng.

VIETSE hiểu rằng việc gián đoạn hoạt động sẽ tác động đến sứ mệnh của chúng tôi nhằm thúc đẩy Việt Nam trở thành nước đạt được trung hòa về phát thải carbon, và chúng tôi biết ơn các bạn vì đã thông cảm và thấu hiểu trong giai đoạn khó khăn này.

Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ kiên định và niềm tin tưởng của mình tới mọi thành viên VIETSE, trong đó có bà Giám đốc. Tổ chức của chúng tôi gắn liền với các giá trị: Uy tín, Xuất sắc, Hạnh phúc, Tương trợ, và Trách nhiệm. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tổ chức của chúng tôi luôn luôn cam kết với các giá trị đó, luôn luôn cống hiến cho các giá trị đó, ngay cả trong giai đoạn khó khăn này.

Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ cập nhật thêm thông tin cho các bạn.

Sự hỗ trợ và thấu hiểu của các bạn là vô giá với chúng tôi. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn để tiếp tục sứ mệnh xây dựng một Việt Nam đạt được trung hòa về carbon trong tương lai.

Trân trọng,

Giáo sư Hà Dương Minh

Chủ tịch Hội đồng Thành viên think-tank VIETSE