Thông tin về Tìm kiếm Dịch vụ Kiểm toán

Công ty TNHH DNXH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE) cần tìm dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính của Công ty.
Thời hạn gửi hồ sơ dự tuyển trước ngày 19/03/2021
Thông tin chi tiết vui lòng xem trong Điều khoản tham chiếu được đính kèm.

VIETSE – TOR cho kiểm toán – 2021

Mọi thắc mắc/câu hỏi/hồ sơ dự tuyển vui lòng gửi về email: info@vietse.vn