[Thư mời gửi tham luận hội thảo] Ảnh hưởng của khí tượng tới năng lượng tái tạo

Sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong năm vừa qua đặt ra yêu cầu về dự báo công suất phát nhằm thực hiện tốt công tác điều độ lưới điện. Và nền tảng cho hoạt động này chính là công tác dự báo khí tượng thủy văn trong ngắn và dài hạn. 

Tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng (VIETSE) dự kiến sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến điện Năng lượng Tái tạo” nhằm tập hợp các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức để gặp gỡ, trao đổi và bàn thảo các vấn đề liên quan tới chủ đề này. 

VIETSE xin trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tới lĩnh vực trên gửi tóm tắt tham luận (không quá 1000 chữ) cũng như thông tin đăng ký tới email: MWFconf20@vietse.vn

Nội dung: 

– Công tác dự báo thời tiết tới năng lượng tái tạo và các vấn đề liên quan

– Công tác dự báo khí hậu tới năng lượng tái tạo và các ván đề liên quan

– Công tác số hóa dự báo và hệ thống quan trắc khí tượng

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian dự kiến tổ chức: 28/1/2021 (cả ngày)

Thời hạn đăng ký và gửi tham luận: 19/1/2021

Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo: 22/1/2021

Quý vị có thể tải xuống toàn văn thư mời (Call for papers) tại file đính kèm