Tọa đàm trực tuyến: Khả năng tích hợp Năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam

Để có được các thảo luận đa chiều về bức tranh tổng thể hệ thống lưới điện và khả năng đáp ứng giải tỏa công suất đối với các dự án năng lượng tái tạo, Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) trân trọng kính mời Quý vị tham dự buổi đàm trực tuyến về “Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện Việt Nam” với nội dung như sau:

Mục tiêu

 • Cập nhật hiện trạng hệ thống điện, chính sách và một số kế hoạch phát triển lưới điện trong ngắn hạn đến năm 2022, 2025.
 • Thảo luận và phân tích về khả năng tích hợp điện gió ngoài khơi vào hệ thống lưới điện Việt Nam đến năm 2030
 • Thảo luận dựa trên kết quả nghiên cứu về khả năng tích hợp điện gió (gần bờ và trên bờ) và điện mặt trời vào lưới điện đến năm 2022.

Khách mời/chuyên gia

Đại diện các tập đoàn năng lượng Việt Nam:

 • Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN
 • Ông Vũ Mai Khanh, Phó Tổng giám độc VietsovPetro

Đại diện các nhà tài trợ:

 • Ông Trần Hồng Kỳ, chuyên gia năng lượng cao cấp, đại diện cho WB

Đại diện chủ đầu tư:

 • TS. Hoàng Giang – Chủ tịch Tổng Giám đốc Pacifico Energy VN và Điện mặt trời Mũi Né
 • Ông Bùi Văn Thịnh – Chủ tịch Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, Giám đốc điều hành CTCP Phong điện Thuận Bình

Đại diện các nhà khoa học:

 • TS. Nguyễn Hồng Phương – Chuyên gia Mô hình hóa và Mô phỏng lưới điện, VIET và Trường Đại học TU/e, Hà Lan
 • TS. Hồ Đình Thám – Chuyên gia điều tiết năng lượng, Công ty IES, Sydney
 • TS. Đinh Văn Nguyên – Chuyên gia Đánh giá và Phân vùng Điện gió, VIET và Trường Đại học Tổng hợp Cork, Ai len
 • ThS. Dương Việt Đức – Chuyên gia thẩm định thiết kế lưới điện
 • ThS. Lê Quốc Anh – Chuyên gia tính toán, thiết kế hệ thống lưới điện

Điều phối: Bà Ngô Tố Nhiên – Chuyên gia năng lượng.

Thời gian: 14:00 – 17:00, thứ 6, ngày 19/6/2020.

Hình thức: Tọa đàm trực tuyến qua Zoom (Link Zoom để kết nối trực tuyến sẽ được gửi qua email quý vị đã đăng ký trước 15:00 ngày 18/6/2020).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Thành phần: Các cơ quan quản lý, Chủ đầu tư, EPC, Quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan truyền thông.

Link đăng ký sự kiện: https://forms.gle/p4d76JnJENibTDgz8 hoặc gửi thư xác nhận về cho Ms. Nguyễn Bảo Ngọc (communication@vietse.vn)