In the media 5

Sản xuất pin lưu trữ tại Trung Quốc có thể bị sụt giảm 10% sản lượng vào năm 2020 do virus corona